AutoCAD 2D/3D

Course ID
6

Beneficii


La finalul acestui curs veți dobândi următoarele aptitudini:

 • veți putea realiza desene bidimensionale și tridimensionale, prin modelarea suprafețelor și a corpurilor solide
 • veți putea realiza simboluri și elemente tipizate
 • veți putea vizualiza desenele, la scară și cu precizia dorită
 • veți putea realiza transferul comod al informațiilor spre sau dinspre alte produse informatice

Programa curs


AutoCAD  Modulul 1 (2D)


 • Prezentare generală a programului AutoCAD
 • Prezentare generală a setului de comenzi AutoCAD 2D, convenții lexicale și sintactice
 • Crearea fișierelor șablon și a layerelor
 • Comenzi și posibilități de vizualizare în AutoCAD
 • Metode de lucru în coordonate absolute, relative și polare, sisteme de coordonate
 • Comenzi de desenare în AutoCAD
 • Comenzi și posibilități de modificare a desenelor
 • Scrierea și editarea obiectelor de tip text în cadrul desenelor
 • Introducerea cotelor în cadrul desenelor
 • Definirea și inserarea blocurilor
 • Tipărirea desenelor sub AutoCAD

AutoCAD Modulul 2 (3D)


 • Sisteme de coordonate în spațiul bidimensional și tridimensional
 • Instrumente ajutatoare de desenare
 • Construcții tridimensionale liniare
 • Utilizarea filtrelor de coordonate în spațiul tridimensional
 • Modelarea și editarea solidelor
 • Spațiul modelului și spațiul hârtiei în proiectarea asistata de calculator
 • Crearea automată a vederilor și secțiunilor
 • Crearea și gestionarea ansamblurilor
 • Aplicații – realizarea unei piese 3D

Cerinte de baza


Cunoștințe de Operare PC

Atestări și certificări


Diploma IMRE

Ministerul Muncii și Ministerul Educației (MMFPS si MECTS)

Orar de desfășurare cursuri


Cursurile se derulează de 3 ori pe săptămână, câte 3 ore pe zi.

Durata/Modul


40 ore

Preț


800 RON (*)

(*) taxa de examinare CNFPA 150 de lei

Course Downloads:

© 2015 Institutul Multimedia Româno-Elvețian. Creat de Microdevt